Què fem?

Durant aquests anys, Aixortà GRT, ha realitzat moltes tipologies de treballs ambientals i forestals, igualment de conservació com d’aprofitament i educació, però sempre amb la consigna de generar el menor impacte ambiental i de l’ús racional i medit dels resursos, fet que ens ha dut a desestimar alguns treballs.

Des de fa cinc anys, Aixortà TF, està treballant en l’ordenació forestals de les forests del Pallars Sobirà, entregant a dia d’avuí cinc projectes d’ordenació forestal (POF), corresponents a un total d’ once forests d’utilitat pública. Aquests projectes s’han r ea litzat en els municipis de Vall de Cardós , Alins , Llavorsí i Esterri de Cardós , principalment.

Hem promogut la r ea lització del projecte de custòdia i conservació forestal anomenat Patrimoni Verd, al terme municipal de Gandia . A la vegada, l’A jun tament de Gandia ens ha elegit per portar-lo endavant.

Un altre projecte que hem promogut és l’Ecomuseu Viu de la Vall del Vernissa als termes de Ròtova, Almisserà, Alfahuir, Lloc Nou de Sant Jeroni i Casetllonet de la Conquesta. El Col·lectiu Vall de Vernissa , ens ha elegit per dur a terme aquest projecte ambientalista que és tot un repte innovador al País Valencià.

Treballem molt d’aprop amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, que ens ha confiat diversos projectes d’educació ambiental així com guiatges ambientalistes.

Igualment, prestem servei al Paratge Natural Municipal Parpalló- Borrell de Gandia (La Safor), on hem realitzat projectes de catalogació i senyalització de senders.

De nou l’Ajuntament de Gandia va confiar als nostres tècnics, la primera fase de l’Inventari d’Arbres i Arbredes del Terme Municipal de Gandia. Un dels pocs inventaris d’aquest tipus que s’han realitzat a nivell de país.

L’Informe Valoratiu del Paisatge de l’Entorn del Convent de Sant Jeroni, encomanat pel Col.lectiu Vall de Vernissa, ha suposat la possada en pràctica de les eines de valoració ambiental que fins ara només eren utlitzades puntualment en alguns estudi però no a nivell profesional. També hem col.laborat amb tot un seguit d’ajuntaments i fundacions per portar endavant projectes puntuals.Ajuntament d’Alzira, Fundació Territori i Paisatge, CEIC Alfons el Vell, propietaris privats, Ajuntament de Vall de Cardós, Ajuntament de Llavorsí.